Thành tích đạt được

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, với nỗ lực không ngừng, bằng uy tín về chất lượng, Công ty TNHH HITEC đã khẳng định năng lực của mình và được ghi nhận thông qua các giải thưởng, bằng khen, giấy chứng nhận của tỉnh, Trung ương, hội,…cụ thể là:

Cờ thi đua

1. Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng năm 2017

Bằng khen:

1. Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2008 - 2011

2. Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tình Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2014

3. Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2011 - 2014

4. Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế vì đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển Kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố năm 2012

5. Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế vì đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển Kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố năm 2013

6. Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế vì đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển Kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố năm 2014

Giấy chứng nhận:

1. Chứng nhận “Doanh nghiệp xuất sắc” do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng năm 2014

2. Chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu trên các lĩnh vực” do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng năm 2015

3. Chứng nhận “Doanh nghiệp xuất sắc” do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng năm 2017

4. Chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008  

Giải thưởng:

1. Giải thưởng : “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2013 cho ông Trần Đức Minh – Giám đốc điều hành

2. Giải thưởng : “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2016 cho ông Trần Đức Minh – Giám đốc điều hành