Tin tức

TTH.VN - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho biết, đã có 6 đại biểu đăng ký chất vấn liên quan đến các vấn đề về: khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương; kết quả rà soát 24 dự án chậm tiến độ xem xét thu hồi; công tác tu bổ di tích lịch sử, văn hóa; thời gian di dời bảo tàng lịch sử; giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới…

Pages